Przedszkole Niepubliczne nr 1 Mali Europejczycy


Idź do treści

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Numery kart dzieci przyjętych do grupy "Młodszej" w budynku nr 2 (ul. Czereśniowa 8-10):
9, 11, 12, 18, 21, 24, 27, 28, 32, 36, 38, 41, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 57, 58
Numery kart dzieci przyjętych do grupy "I" w budynku nr 1 (ul. Jaśminowa 3):
1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 19, 23, 25, 30, 31, 33, 34, 37, 40, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 60
Numer karty dziecka przyjętego do grupy Starszej w budynku nr 2 (ul. Czereśniowa 8-10):
59

Rodziców dzieci przyjętych prosimy o potwierdzenie chęci podpisania umowy w mailu przesłanym na adres mali_europejczycy@op.pl NAJPÓŹNIEJ DO 23.04 (czwartek).

Numery kart dzieci nie przyjętych z powodu braku miejsc w grupach w danym roczniku:
7, 14, 15, 17, 22, 29, 35, 42, 43
Numery kart dzieci nie przyjętych z powodu wieku poniżej 2,5 roku we wrześniu 2020:
26, 39

Dzieci nie przyjęte w pierwszym naborze znajdują się na liście oczekujących. Będziemy dzwonić do Państwa, jeśli przyjęcie dziecka będzie możliwe.

W przypadku pytań prosimy o telefon - 728-987-650 (Małgorzata Hadziselimowić) lub 660-860-332 (Joanna Bojanowska)

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - PRZEDŁUŻENIE DO 17 KWIETNIA
Dostosowując proces rekrutacji do aktualnych warunków funkcjonowania przedszkola prosimy o przesłanie maila, w którym zgłoszą Państwo chęć zapisania dziecka do naszego przedszkola na adres: mali_europejczycy@op.pl.
Proszę o wpisanie w treści maila: imię inazwisko dziecka, data urodzenia, inne ważne informacje, za które są punkty dodatkowe (niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców, wielodzietność, rodzeństwo absolwenta)
Można też w załączniku przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową w formacie Word (do pobrania na stronie) Nie trzeba jej drukować, podpisywać i skanować, nie wymagamy pieczątek z zakładu pracy (wystarczy oświadczenie o miejscu pracy).


Nowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 :

Składanie kart zgłoszenia 01.III - 17.IV.2020 r.
Ogłoszenie listy przyjętych - 20.IV.2020 r.
Przesyłanie mailem oświadczeń potwierdzających Państwa chęć podpisania umowy - 20-23.IV.2020 r.
Ostateczna lista przyjętych - 24.IV.2020 r.
Podpisywanie umów- po unormowaniu sytuacji epidemiologicznej.

Planowane czesne na rok szkolny 2020/2021 wynosić będzie 400 zł. Jest to opłata całkowita, obejmująca wyżywienie i zajęcia dodatkowe. Wysokość czesnego jest okreslona w umowie i może ulegać zmianie.
Opłata roczna, jednorazowa, wnoszona na każdy kolejny rok szkolny - 300 zł (wnoszona przy podpisywaniu umowy)

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 została zakończona.
Przyjęcia w trakcie roku szkolnego odbywają się w przypadku pojawienia się wolnego miejsca. Prosimy o przesyłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych (do pobrania poniżej) na listę oczekujących.


Start | O nas | Wydarzenia | Teatr Rodziców | Rekrutacja | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego