Przedszkole Niepubliczne nr 1 Mali Europejczycy


Idź do treści

Oferta

O nas

  • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30, przez 12 miesięcy w roku, z wyłączeniem świąt państwowych.
  • Rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami podstawy programowej zawartej w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.356). Szczegółowe rozkłady dnia (dostępne u wychowawców) uwzględniają specyfikę każdej grupy wiekowej.
  • Przedszkole umożliwia żywienie specjalne w niektórych wariantach.(np. dieta bezmleczna, bezglutenowa). Możliwość zapewnienia konkretnej diety każdorazowo rozważa dyrektor, dieta jest dodatkowo płatna i jej stosowanie wymaga aneksu do umowy.
  • Placówka nawiązuje współpracę ze środowiskiem lokalnym. Dzieci pod kierunkiem nauczycielek włączają się do różnorodnych konkursów o zasięgu lokalnym, powiatowym i wyższym.

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do grup ogólnodostępnych, zapewniając realizację zaleceń z orzeczenia. Dysponujemy kadrą oligofrenopedagogów i logopedą. Ponosimy koszty koniecznych zajęć specjalistycznych (np integracja sensoryczna, neurologopeda, psycholog)

  • Przedszkole, dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze własnej, proponuje dzieciom zajęcia dodatkowe w grupach, takie jak:

-Program profilaktyki logopedycznej
-
Gimnastykę korekcyjną prowadzoną przez fizjoterapeutkę - p. Annę Gugała
-Język angielski prowadzony przez panią Joannę Malczewską oraz wychowawczynie w grupach
-Zumba prowadzona przez Panią Karolinę Jankowską

! ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH CZESNEGO !


  • We wrześniu każdego roku przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, -których wyniki służą do zakwalifikowania dzieci na zajęcia logopedyczne. Zajęcia te są prowadzone z każdym dzieckiem indywidualnie, na terenie przedszkola, bez dodatkowych opłat, przez doświadczonych logopedów z wykształceniem pedagogicznym - panią Barbarę Turek i Panią Ewę Pietrzyk - Bogdan.


  • Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci i ich rodzice mogą skorzystać z pomocy:

- pedagoga specjalnego - p. Wandy Przywara
- oligofrenopedagoga - p. Moniki Morawiec
-psychologa współpracującego z przedszkolem - p. Joanny Wichlińskiej-Pakirskiej


W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody :

-Metoda „Dobrego Startu” – M.Bogdanowicz,
- Elementy metody "Dziecięca matematyka"prof. E. Gruszczyk -Kolczyńskiej,
- Pedagogika zabawy „Klanzy”

- Elementy metody czytania globalnego G. Domana
-Elementy odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak

- Program Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych (jedna z metod AAC - wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się)

Metody aktywne :
- metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
- metoda gimnastyki twórczej R. Labana,
- metoda gimnastyki mózgu P. Dennisona,
- burza mózgów,
- drama,
- promyczkowe uszeregowanie,
- metoda aktywnego słuchania muzyki poważnej Batti Strauss.
- Metoda M. Ch. Knill - "Dotyk i Komunikacja"

Wykaz programów realizowanych w Przedszkolu Niepublicznym nr 1 "Mali Europejczycy" w Kostrzynie nad Odrą w roku szkolnym 2019/2020


1.Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" MAC
2. Program autorski "Weselej w ruchu" Maria Cicha, Sandra Ginter (realizacja w gr.II)
3. "Biedronki - nasze radości i smutki" - projekt autorski Arletta Daniłow (realizacja w grupie III
4. "Wielcy Polacy" - projekt autorski Monika Morawiec (realizacj we wszystkich grupach wiekowych
5. "Bajki pomagajki - bajki terapeutyczne" - projekt autorski Katarzyna Tomkowska (realizacja w grupie Młodszej)


Start | O nas | Wydarzenia | Teatr Rodziców | Rekrutacja | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego